hasan tarafından yazılmış tüm yazılar

İlias Venezis'in "Ege Hikâyeleri"

İlias Venezis’in “Ege Hikâyeleri”

Ηλίας Βενέζης

İlias Venezis Anadolu kökenli Yunan yazarlarından. Yunan edebiyatının önemli kişilerinden biri. 4 Mart 1904’de Ayvalık’ta doğan Venezis, on bey yaşına kadar bu topraklarda yaşamış. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, on dokuz yaşındayken Yunanistan’a göçmüş. 1973’de Atina’da ölmüştür. İlk yapıtını 1928’de yazmış ama bu kitap pek yankı uyandırmamış. Venezis’e asıl ününü 1931’de yazdığı, büyük ilgiyle karşılanıp, yabancı dillere de çevrilmiş olan önemli çalışması, “31328 Numara” adlı otobiyografik yapıtı sağlamıştır. İlias Venezis”in bu kitabı, Türk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra tutsak olarak geçirdiği yaklaşık bir buçuk yılın öyküsüdür. 31328, tutsaklığı sırasında kendisine verilen numaradır. Venezis’in Dinginlik (1946), Eolya Toprağı (1943), Rüzgarlar (1944) adlı romanları; Ege (1941), Savaş Saati (1946) adlı öyküleri ve Küçük Asya, Selam adlı deneme yapıtları bulunuyor. Özgün adı “Ege” olan yapıt, Üner Eyuboğlu tarafından Elence’den dilimize “Ege Hikayeleri” olarak çevrilmiş.

Karşıyakalı bir Sait Faik

Venezis’in bu yapıtında ilk bakışta göze çarpan özellik, Sait Faik’in öyküleriyle yakın akrabalığı, benzerliği. İkisi de öykü konularını genelde deniz insanlarının, balıkçıların yaşamlarından alırlar. Sıradan, yoksul insanların yaşam savaşı, ayrıntılarıyla ve yalın, şiirsel bir dille anlatılır. Deniz ve doğa her ikisinin de öykülerinin ana kaynağıdır. Venezis’in öykü kişilerinin çoğunun Anadolu kökenli göçmenler oluşu, onu bu vakaya, bizlere daha da yaklaştırıyor.

Savaş sonrası çizilen yeni sınırların yarattığı ayrılıklar ve insanların köklerini doğup büyüdükleri topraklardan söküp atan, sevdiklerinden ayıran “mübadele”nin acı tanıklıkları kaçınılmaz olarak Venezis’in öykülerinin başlıca konularını oluşturuyor. Umutsuzluk, özlem ve hüzün bu öykülerde belirgin bir şekilde öne çıkıyor.

Dünya Temaları

Ege Hikayeleri iki bölüme ayrılmış. “Dünya Temaları” adını taşıyan ilk bölüm Lios, Martılar, Akif, Uğultu, Bir kuş, Başka Yol Yok, Fteri’nin İnsanları Tsio’nun Kayığı adlarını taşıyan sekiz bölümden oluşuyor. Bunların hepsi de gerçekçi öyküler. Yazar bu ne-denle “Dünya Temaları” adını vermiş olmalı bu bölüme.

Yapıtın ilk öyküsü Lios. Midilli’nin kıyı kasabası Termi yakınlarında denizde balık kalmamış, balıkçıların yaşamı güçleşmiştir. Ayvalık açıklarındaki çıplak Lios adası önlerinde yasak sularda balık boldur. Tek kollu, “Yarasa” lakaplı genç balıkçının Lios’a balığa gidip yakalanması ve salıverilmesini anlatan öyküsünde, iki ulus arasında yaşananlar; savaş ve “mübadele” acılarının insancıl düşünceleri yok edemediğini vurguluyor Venezis.

Martılar nefis bir yalnızlık ve yaşlılık öyküsü. Midilli’nin kuzeyindeki ıssız adanın tek sakini, fener bekçisi Dimitris Amca’nın öyküsü bu. Anadolu bozgununda iki oğul yitirmiştir yaşlı Dimitris. Ayda bir maaşını alıp tuz, yağ ve kuru yiyecek gereksinimlerini gidermek için karşı kara parçasına gidip döner. Zamanla insanlardan uzaklaşan Dimitris, iki martı yavrusunu büyütüp evcilleştirmiş; onlara oğullarının adlarını vermiştir. Sabahları salınan martılar, akşam Dimitris’e dönmektedir. Ama son gidişlerinde geri dönmezler. Oğullarının dönüşünü bekler gibi, martılarını bekler ihtiyar. Ama bir gün martılarının vurulduğunu öğrenir. Artık bekleyecek hiçbir şey kalmamıştır yaşamında Dimitris için.

Akif adlı öykü, Midilli adasındaki Yera körfezinde doğmuş, ataları yüzlerce yıl önce Anadolu’nun uzak bir köşesinden buraya gelmiş olan Akif’in öyküsü. Önceleri kaçak tütün ticareti yapan Hıristiyanların yanında çalışmış olan dürüst, korkusuz, mert bir insandır Akif. Evlenince tütün işinden ayrılıp Yera’da tarla bekçisi olur. Tıkanan su kaynağını açmaya uğraşırken, delikten kocaman bir yılan çıkar. Bu yılan ve onunla mücadelesi Akif’in yaşamını altüst eder. Bir buçuk yıl yatakta yatar. Kimseyle, karısıyla bile konuşmaz. Karısı sonunda onu bir başkasıyla aldatıp evden kaçar. Yaşamına bir Hıristiyan kadın girer. Oğlu büyümüş, mübadele başlamıştır. Bir Hıristiyan kızı seven oğlu vaftiz olup o kızla evlenir, orada kalır. Akif gidenlerle gemidedir. Hareketten önce gemiye bir motor yanaşır. Bir subayla bir sivil gemiye çıkar. Akif’i alıp Yera’ya geri götürürler. Hangi toprakların Türklere ait olduğunu göstermesi gerekmektedir. Gemi Türkleri götürür. Akif Yera’da kalır. Öykünün sonunda yine baştaki yılan öyküsü yinelenir yeni bir yılanla. Ama bu kez yılan öldürülmemiştir. Su yolu yine tıkalıdır ama bu kez yılan değil ağaç dalları tıkamıştır. Akif adlı bu öykü gerçekçi bir zemin üzerine kurulmuş olsa da; yılanla ilgili bölümlerde, yaşanılan korkulu anların anlatımında yazar gerçeküstücü bir söylem kullanmıştır.

Uğultu adlı öyküsünde ölümü bekleyen yaşlı bir kadını anlatıyor Venezis. Tigani adlı balıkçı köyünün gerisinde, kayalık tepenin üzerindeki küçük manastırın bitişiğinde küçük kulübede ölüm döşeğinde bir kadın. Yatağın baş ucunda birkaç kişi toplanmış. Kadın bir haftadır sonsuz dinlenceye kavuşmayı bekliyor. Bu bekleyiş içinde, uzak bir geçmişte kalan yaşamını gözden geçiriyor. Sonra son nefesini veriyor, geride bıraktığı hayat gibi sakin sessiz.

Bir kuş, kafesini kanıksayıp, kendisine verilen özgürlüğü yadsıyan bir kuşun öyküsü. Çocukken ağla saka kuşları yakalayan kızını görmeye giden anne ona armağan olarak bir saka kuşu götürür. Ama çocukluk çok uzaklarda kalmıştır. Kızı bu armağana sevinmez. Kuşlar özgür olmalıdır. Sabahleyin erkenden kafesi terasa çıkararak kapısını açar. Öğleyin gelip baktığında, kuşun kafesinde olduğunu görür.

Başka Yol Yok adlı öyküde, iki küçük fahişe kızın başarısız kaçış, kurtuluş denemesi anlatılıyor. Yaşlı denizci Stamatis Amcanın kayığı Napoli’ye doğru, Midilli’nin üç mil kadar uzağındaki sahil kasabasına yol almaktadır. Kayığın yolcusu sarı saçlı bir kızla bir delikanlıdır. Yaşam boyu süreceğine inandıkları bir mutluluk içindedirler. Sahile çıktıkları yerde, kamışlar arasında dört
hüzünlü göz onları izlemektedir. Onlar genelevden kaçan “kutsal emekçi” iki küçük kızın gözleridir. Stamatis amcanın kayığı ansızın onlar için bur kurtuluş umudu olur. Yaşlı denici onları gezdirmeyi kabul eder. Dönüş zamanı geldiğinde, amaçlarının karşı sahile geçmek olduğunu söyleyen Maria’ya küçük kız engel olur. Dönmekten başka yolları yoktur.

Fteri’nin İnsanları’nda, yaşlı dağcı Timi’nin kılavuzluğunda tırmanışı öykülüyor Venezis. Savaştan önce tırmanmayı bırakmış, kılavuzluğu oğluna devretmiştir Timi. Ama savaş oğlunu almış, dağların ötesinde öldürülmüştür. İşgal sırasında zirveye çıkmak isteyen dağcı olmadığından, savaş boyunca tırmanmamıştır. Şimdi dağcılar geldiğinden, o da yeniden dağlara dönmüştür. Patikayı, kılavuzluğu bir başkasına öğretip devredene kadar tırmanmayı sürdürmesi gerekmektedir. Ömrü burada bu yollarda geçmiştir. Yol boyunca bütün ağaçları tek tek bilir. Hiçbir ağaç bir başkasına benzemez. Ağaçlar atlar gibidir… Mola verecekleri Mavriki köyüne yaklaşmaktadır kafile. Kara köknarlar arasında bir köy Mavriki. Kışın kar altında kalır. O kadar çok kar yağar ki, kimse barınamaz köyde. Bu nedenle soğuklar başlayınca Mavriki’de yaşayan herkes ovaya iner. Ama yaşlı Timi yine de köyde birilerinin olabileceğini düşünür. Köye ulaştıklarında, bir tek evin bacasından çıkan dumanlar, onun yanılmadığını gösterir. Yaşlı Kali belki otuz, belki kırk yıldır Timi’nin dönüşü beklemektedir orada.

Tisio’nun Kayığı, bütün üyeleri denizci olan bir ailenin, denizle hiç ilgilenmeyen, deniz kıyısına bile inmeyen küçük çocuğu Tisio’nun öyküsü. Onun denizci olmayacağı anlaşılır Ünlü bir duvarcı ustası olur Tisio. Duvar ördüğü bir gün, denize baktığı sırada iskeleden düşerek ayağı kırılır. Artık duvarcılık yapamayacağı için, küçük bir dükkan açar. Savaş çıkmıştır. Parasını bir şeye bağlamak düşüncesiyle bir kayık yaptırır. Deniz kıyısında yapılan bir kayığa Almanların el koyacağı düşünülerek, denizden uzak bir yerde yaptırılan, denize hiç inememiş olan bir kayıktır bu.

Rüya Temaları

Yapıtın ikinci bölümünü “Rüya Temaları” olarak adlandırmış yazar. Bu bölümde yer alan Santroni, Ege Masalı, Sular, Gümüş Kayık ve Likavitos adlı öyküler gerçeküstü öğeler taşıyor. Öyküden çok masal tanımına yaklaşıyor. Dahası ilias Venezis de bir öyküsünü masal olarak nitelemiş. Bu nedenle yapıtta böyle bir bölümleme ve adlandırma gereksinimi duymuş olmalı.

Bölümün ilk öyküsü Santorini, küçük yoksul bir odada iki sevgilinin düşsel öyküsü. Oda bir anda bir kayık olur. Fırtınalı bir havada, iki sevgili büyülü Santorini adasına gidip sevişirler. Yıldızlar ve yunuslar fırtınalı denizde sevgilileri korur. Düşün adasına gidip sevişirler. Yıldızlar ve yunuslar fırtınalı denizde sevgilileri korur. Düşün sonunda yine aynı yoksul odadırlar. Ege Masalı, adada ıssız fundalık yamaçta tek başlarına yaşayan, doğuştan kör bir çocukla annenin öyküsü. Annenin çocuğuna mekan ve kalabalık kavramla-rını anlatabilme çabaları. Çocuğun, işittiği sayısız seslerden, sayısız varlıkların şekillerini öğrenme merakı, görebilme isteği. Çocuğun bir sirkte yılanla gösteri yapmasının başarılı bir anlatımı. Sular, oyuncak gemisini yüzdürürken ayağı kayıp, suya düşerek boğulan küçük çocuğun öyküsü. Gümüş Kayık adlı öyküde, gümüşün yer altından insanlara ulaşıp paraya dönüşmesinin serüvenini işliyor yazar. Yapıtın son öyküsü Likavitos’ta dağa tırmanan kızın ağaçta konuşması ve ağaca dönüşmesinin düşsel bir anlatımını görüyoruz.

Yerelden Evrensele

Kimi öykücüklerde, öykü kişileri adsızdır. Okur onları, yazarın çizdiği kimlik içinde, herhangi biri olarak tanır. Öykünün geçtiği yer de öyle, herhangi bir yerdir. İlias Venezis’in öykülerinde ise, çoğunlukla adlandırılmış, belirgin yerel bir coğrafi zeminle karşılaşıyoruz. Öykü kişileri de adlarıyla, dinleriyle o coğrafyadaki ulusun bireyleri olarak karşımıza çıkıyorlar. Böylelikle yazar yapıtlarını yerel ve ulusal kimliğini öne çıkararak evrensele ulaştırıyor.

Eşsiz güzellikteki dağları, denizleriyle doğa, şiirsel bir betimlemeyle yer alır Venezis’in öykülerinde. O, kapalı dar odalar içindeki insanın içsel öykücüsü değil. Doğa içinde, geniş alanlarda devingen bir yaşam içindeki insanın öykücüsü. Öykülerin çoğu, öykü sınırlarını zorlayan çok uzun zaman dilimlerini kapsıyor. Öykü konuları da öyle. Kimi öyküle-rinde, her biri ayrı bir öykü konusu olabilecek, birden çok olay örgüsü var. Büyü, tansık, kader, dinsel motifler Venezis’in öykülerinde sıkça rastladığımız kavramlar.

İlias Venizs savaşı, savaş acılarını yaşamış, tutsaklığı tatmış, savaşın aldığı oğulları, eşleri tanımış bir yazar. Onun için öykü kişilerin çoğu, savaşta bir yakınını, bir parçasını yitirmiş insanlar. Bir de deniz var; eşleri, oğulları alıp vermeyen. Yunan halkının yaşadığı acı-lar, bizim yaşadıklarımızın aynısı. Savaşı, savaşın acılarını biz de unutmadık. Bakın ne diyor bizlere Venezis: “Ege’nin doğu kıyısında yaşayanlara bir sözümüz var, eğer efsanelerimizi ve şehitlerimizi unutmamızı istiyorsanız bunu yapamayız. Ama onurlu ve önemli olan baş-ka bir şeyi, kin gütmemeyi başarabiliriz. Tarihimizi yok saymadan, halklarımızın kardeşliğini şöyle sağlayabiliriz. Bir kefeye bütün çektiklerimizi, onca yüz yılın yükünü, acılarımızı ve yurdumuzdan sökülüp atılışımızı koyacağız. Öbür kefeye ise barışa karşı duyduğumu sevgiyi, halklarımızın bir daha savaşa girmemesi ve birbirini yok etmeye kalkışmaması gereğinin bilincini…” Ben de aynı bilinçle uzatıyorum yakın komşum İlias Venezis’e ve halkına. Okuyun Venezis’i. Siz de uzatın komşumuza elinizi ki, bir daha yaşamasın halklarımız böylesi acıları.

 

(Bu yazı Bedrettin Aykın tarafından Türk Dili Dergisi İnternet Sitesi’nde yayınlanmıştır.)

Ekmek Zamlandı

ekmak.jpegEkmek 50 kuruş. Enflasyon düştü diyenler %50 zam nasıl oluyor? Cavcav efendi Türkiye’yi aç bırakabilir. Arkasında uluslararası tekeller var. Ayvalık zeytinyağını bu yıl 350 kuruşa düşürenler ekmeği 50 kuruşa çıkardılar. Ekmek çarpsın ! Ama biz bir biçimde tepki gösterelim. Asıl “ekmek çarpması” öyle olur. Böyle bir merkezi idare ve ona yakışır böyle bir belediye varken !

Ayvalık Belediyesi Koç'un Hizmetinde

Çalışmalar harıl harıl

koclogo.gif

Ayvalık’ın temel sorunlarına el atmak konusunu sürekli savsaklayan Ayvalık Belediyesi Koç Holding’e hizmet mkonusunda hiç fırsat kaybetmiyor.
Bilindiği gibi Migros’un yerinin ticari alan haline gelmesi konusu Ayvalık Belediye Meclisi gündemine iki defa gelmiş ve reddedilmişti. Aynı talep üçüncü defa geldiğinde nedense kabul edilmişti. Bu konuda bir takım söylentiler de çıkmıştı.

2004 yılındaki yerel seçimler öncesinde CHP’nin kazanma şansı yoktu. Her nasılsa son 15 gün içinde dengeler değişmiş ve CHP, DYP’ye karşı az farkla seçimi almıştı. DYP’nin ve eski Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi’nin siyasi görüşlerini yansıtan 29 Mayıs İlkkurşun Dergisi çeşitli defalar seçimlere Koç Holding’in müdahale ettiğini ima etmişti.

Son durum bu bilgilerin ışığında daha anlamlı görünüyor.

Kardeşlik Çanı -Κουδούνα του αδέλφωση

a12.jpgYüzyıl kadar önce Cunda’da yaşayan bir müslüman rüyasında bir takım ermişler görür. Ermişler ona hıristiyanların bir kilise yapacaklarını ve onunda bu kilisenin çanını hediye etmesini isterler. Müslüman bu rüyayı ciddiye almaz. Ama rüyalar bir süre daha onu rahat bırakmaz. Durumu papaz efendiye anlatır. Hıristiyan ahali öneriyi kabul ederler. Cunda’ya bir kilise yaplır. Müslüman’da Hamburg’da döktürdüğü bu çanı kiliseye hediye eder. Yıllar sonra bu çan önce Kurufitila tepesindeki kiliseye taşınır. En sonunda da Bergama müzesine kaldırılır. Üzerinde “Ali Ağa, Baltacı” ifadeleri gayet net okunuyor. Kardeşlik Çanı -Κουδούνα του αδέλφωση yazısına devam et

Ayvalık’ın dışındakilere

İzmir’den Ayvalık’a Sebat Turizm’le gidilir. Bugün itibariyle biletler 15 Ytl. 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:00 14:45 14:25 14:25 16:15 17:00 17:45 18:45 Ankara’dan Ayvalık’a Kamil Koç’la sabah 8, akşam 20 ve 22′de kalkan otobüslerle gidilir. Biletler 38 ytl intenet üzerinden 35 ytl. İstanbul’dan Ayvalık’a Kamil Koç’la hergün 00.30, 7:30, 10:30 , 16:45, 23:30′da Esenler’den kalkan otobüsler gene 38 ytl lik ve intener üzerinden 35 ytl ye var. Ayrıca 45 Ytl’ye rahat hat da var.

İkonomos : Büyük Kurucu

ikonomos Ayvalık’ı Ayvalık yapan kimdir? Diye bir soru sorulsa bunun cevabı elbette Papaz İkonomos olur. İkonomos bir köy olarak devraldığı Ayvalık’ı bir kent haline getirerek gelecek kuşaklara bırakmıştır.

Yoğun bir yağmur ardından Altınova ve Gömeç’i su basar. Ayvalık ise yalnızca ıslanır. O kadar. Sorumsuzca yapılan bazı mahalleler ve binalar da eski plana uygun yapılsa hiç sorunsuz bir şehirdir Ayvalık. İkonomos : Büyük Kurucu yazısına devam et

Annenizin margarinini bırakın anneannenizin zeytinyağını yiyin

Annenizin margarinini bırakın anneannenizin zeytinyağını yiyin, fastfood’u bırakın sefertası taşıyın. İşyerinizde işçiyseniz, ya da öğrenciyseniz yemekhane talebinde bulunun, işverenseniz ya da yalnız çalışıyorsanız fastfood dışında çözümler bulun. Annenizin margarinini bırakın anneannenizin zeytinyağını yiyin yazısına devam et

Ayvalık'ta Dolgu Kavgası

Ayvalık’ta Cunda İskelesi’nden yat limanına uzanan sahil doldurulacak. Çevreciler: Kıyıda yeni yapılaşma ve rant alanı oluşturulacak. Belediye: Doldurulan bölge sadece park olacak.

Ayvalık ilçesinde belediyenin ‘kentsel yaşam alanı oluşturmak’ amacıyla denizi doldurmak istemesi tartışma yarattı. 1970’li yıllarda doldurulan kısmı, yeniden 10-22 metre arasında genişleterek rekreasyon alanı oluşturmak isteyen Ayvalık Belediyesi’nin planına karşı çevreciler imza kampanyası başlattı.

Ayvalık Belediyesi, Cunda İskelesi ile yat limanı arasındaki tümü birinci derece kentsel sit olan bölümde yapacağı dolgunun hazırlıklarını sürdürürken, proje Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan onay aldı. Projeye Bayındırlık Bakanlığı’ndan onay beklenirken, dolgu alanının yer yer 60 metreye çıkacağı duyumlarını alan çevreciler harekete geçti.

Dolgu uygulamasının, yeni yapılaşmalara zemin hazırlayacağını ve rant alanı oluşturacağını ileri süren sivil toplum örgütü temsilcileri, “Dolgu değil, doğayı korumaya yönelik imar planı istiyoruz” dedi. Sorunun çözümü için kentin kıyı şeridi boyunca mevzi imar planı hazırlanması gerektiğini kaydeden Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Edremit Körfezi Şubesi Başkanı Mimar Mehmet Akif Öznal, “Mimarlar Odası temsilcileri, sanat tarihçileri ve kent planlamacılarının katılımıyla toplantılar yapılmalı. Gerekirse referanduma da gidilmeli” diye konuştu.

‘Yasadışılık yok’
Ayvalık’ın CHP’li Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen ise, projenin izin sürecinin 1.5 yıldan önce tamamlanmayacağını belirterek, “Uygulama, incelemelerin ardından başlayacak. Yasadışı bir davranış söz konusu değil. Ranta yönelik bir adım da atmıyoruz. Böyle bir olgu olsa ilk olarak ben karşı çıkarım. Projeye göre, bu alan 10 ile 22 metre arasında doldurulacak ve rekreasyon alanı oluşturulacak. Üzerinde büfe dahil hiçbir yapı olmayacak. Tamamen halkın nefes alacağı, denizle buluşabileceği bir yeşil alan oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.