Hemşehrimiz Kanadoğlu’na göre TKP

Kanadoğlu, yasağı getiren Siyasi Partiler Yasası’ndaki hükmün iptalini istedi

‘Komünist’ adına yeşil ışık

* Anayasa Mahkemesi’nin sözcüğü iptal etmesi durumunda adının içinde ”komünist” sözcüğü geçen parti kurulabilecek. Türkiye Komünist Partisi hakkındaki kapatma davasının da reddedilmesini isteyen Kanadoğlu, hükmün iptal edilmesi durumunda davanın konusuz kalacağına dikkat çekti.

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) – Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu , Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY) 96. maddesinin son fıkrasında yer alan ”komünist” sözcüğünün iptal edilmesini istedi. Sözcüğün iptal edilmesi durumunda adının içinde ”komünist” sözcüğü geçen parti kurulabilecek. Türkiye Komünist Partisi (TKP) hakkında Anayasa Mahkemesi’ne açtığı davanın da reddedilmesini istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu, TKP’nin kapatılması istemiyle açılan davada hazırlanan esas hakkındaki görüşe ilişkin bazı gazetelerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Davanın hukuki durumu hakkında bilgi veren Kanadoğlu, esas hakkındaki görüşüne de açıklamasında yer verdi. Kanadoğlu, açıklamasında anayasanın ve SPY’nin ”sınıf diktatörlüğü kurulamayacağı” na ilişkin maddelerini anımsattı. Kanadoğlu, TKP’nin tüzük ve programı ile 3 Kasım’da yapılan seçimlerle ilgili sözlü ve yazılı söylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davalı partinin çoğulcu, katılımcı, çok partili ve halkoyuna dayanan demokratik siyasal kurumları benimsediğini ortaya koyduğunu belirtti. TKP’nin program, tüzük ve eylemlerinde, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğinin veya herhangi bir diktatörlüğün savunulmadığı ve amaçlanmadığının anlaşıldığını kaydeden Kanadoğlu, anayasa ve yasa hükümlerine de aykırılık bulunmadığını bildirdi. Anayasada adının içinde ”komünist” sözcüğü bulunan parti kurulmasını yasaklayan bir kural bulunmadığını vurgulayan Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin de bir kararında bu görüşte olduğunu açıkça belirttiğine işaret etti.

Batı Avrupa komünist partilerinde başlayan ”Eurokomünizm akımı” ve daha sonra Doğu Avrupa ülkeleri ile Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bu ülkelerde başlayan demokratikleşme hareketlerine işaret eden Kanadoğlu, bu hareketlerin dünya komünist hareketi ve komünist partileri üzerinde önemli etkileri olduğunu belirtti. Kanadoğlu, son yıllardaki bu önemli ideolojik ve siyasal değişliklerin etkisinin TKP’nin tüzüğünde, programında ve eylemlerinde açıkça görüldüğüne dikkat çekti.

Kanadoğlu, SPY’nin 96’ya son maddesinde yer alan bir partinin adında ”komünist” sözcüğünün kullanılamayacağını ilişkin hükmün anayasa aykırı olduğunu belirtti. Başsavcı, bu gerekçelerle SPY’nin 96’ya son maddesinde yer alan ”komünist” sözcüğünün iptalini istedi.

Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi -21 Ocak 2003

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir